Advies en ondersteuning voor audiovisuele– en congresbedrijven

Tijdelijke versterking van binnendienst

Handleidingen schrijven

Assistentie bij het maken van prijslijsten en mailingen

Organisatie advies voor audiovisuele bedrijven

YES? AV Consulting

Introductie

Even voorstellen

Contact

Voorbeelden

Projecten

Werkwijze

Zorg dat uw opdrachtgever geen appels met peren vergelijkt. Maak uw prijslijst helder en begrijpelijk.

Advies prijsbeleid en samenstellen prijslijst

Uw prijslijst moet—net als uw bedrijf- in overeenstemming zijn met de eisen die uw klanten aan u stellen. Ik kan u ondersteuning bieden en advies geven over het samenstellen van een prijslijst die past bij uw bedrijfsimago en doelgroep. Uiteraard met oog voor budget en uitvoerbaarheid. Denkt u ook eens aan de volgende punten:

Misschien een digitale prijslijst?

Prijs bepalen

· Prijzen wel of niet op de website?

· Welk prijsniveau ten opzichte van mijn concurrenten?

· Wat is de marge die gehaald moet worden?

· Welke klanten ga ik korting geven en hoeveel korting kan ik geven?

Offertes

Een offerte is meer dan een opsomming van onderdelen en een prijs die daar aan hangt.

Uw opdrachtgever is steeds vaker verplicht om meerdere offertes aan te vragen voor audiovisuele techniek. Daarmee is de door u uitgebrachte offerte meer dan alleen een prijsopgave; het is ook een gereedschap dat u inzet om uw klant van uw kwaliteit te overtuigen. Zorg dus dat uw klant de offerte op meer punten kan beoordelen dan alleen de technische invulling of prijs. Uw klant is immers vaak geen technisch specialist?

· Maak een heldere beschrijving—met zo min mogelijk technische termen- van de opstelling die uw klant kan verwachten.

· Geef advies en denk mee over invulling en opstelling.

· Groepeer per onderdeel en functionaliteit; video, audio, personeel etc.

· De volgorde die uw klant meestal aanhoudt bij het lezen van de offerte is;

1. Totaalprijs

2. Omschrijving van het geleverde

3. Vervolgens wordt er naar een offerte van een medeaanbieder gekeken en getracht de overeenkomsten en afwijkingen te vinden. Een hele klus voor uw klant als er alleen een technische omschrijving is. Wees dus voorkomend en maak dit inzichtelijk. Uw klant zal dat op prijs stellen!

4. Vastgelegde afspraken over tijden en locaties worden over het algemeen niet of nauwelijks gecheckt, wees u daarvan bewust!

· Zorg dat de klant zijn/haar input herkent in de offerte.

· Stuur de offerte binnen een redelijke termijn of spreek af wanneer de offerte wordt verstuurd.

· Last, but not least; bel een dag na het versturen van de offerte om te informeren of er nog vragen zijn!!!!