Advies en ondersteuning voor audiovisuele– en congresbedrijven

Tijdelijke versterking van binnendienst

Handleidingen schrijven

Assistentie bij het maken van prijslijsten en mailingen

Organisatie advies voor audiovisuele bedrijven

YES? AV Consulting

Introductie

Even voorstellen

Contact

Voorbeelden

Projecten

Werkwijze

Bij een tender komt meer kijken dan je denkt!

Wilt u inschrijven op een tender, of er zelf een uitschrijven?

Indien u gevraagd is om als leverancier aan een tender mee te doen kunt u wel wat hulp gebruiken. Zaak is uw unieke dienstverlening goed te omschrijven, in begrijpelijke taal voor degene die de tender moet beoordelen. Tarieven zijn niet alles!

Wat als u als locatie of congresorganisator zelf een tender uitschrijft om een samenwerking met een audiovisuele leverancier vast te leggen? Wat zijn dan belangrijke punten om te vragen van uw leverancier? Goedkoop kan duurkoop zijn!

· Beschrijf uw bedrijfsproces en uw diensten

· Maak uw diensten meetbaar voor de afnemer

· Wat zijn de sancties voor niet behaalde resultaten?

· Hoe verhoudt de gegarandeerde omzet zich tot de korting die u kunt geven?

· Verplaats u in de opdrachtgever, wat is voor hen van belang?

Prijs is niet alles!

Help! Een tender